Patience

Year composed2015
Year revised2016
Duration12’
Instrumentation1(picc+afl).1(ca).1(bcl).1 – 1.0.0.0 – perc – pno – str(1.1.1.1.1)
Dedication
PremiereHärnösand, April 1, 2015
Nordic Chamber Ensemble at Röjås Hall
Publisher

Programme note

In Swedish

Att skriva musik med hjälp av tonserier är ett sätt att komma runt – eller ut ur – de vanliga tonarterna som den mesta av vår musik är baserad på. Patience är till stor del uppbyggt med seriell teknik, men rör sig mestadels i och kring traditionella klanger.

Två olika tolvtonsserier ligger till grund för styckets melodik och harmonik. Som så mycket annan av min musik har även detta stycke ett narrativ, en underliggande berättelse som publik såväl som musiker tas med på: länge avvaktande, tålmodig, men med plötsliga och dramatiska vändpunkter.

In English

Composing music using tone rows is one way to circumvent – or avoid – the usual key signatures that most of our music is based on. Patience is to a large degree constructed using serialist composition techniques, although it mostly falls within or close to traditional harmonies.

The basis for the piece’s melodies and harmonies are two different twelve-tone rows. As with so many other of my pieces, this one also has an underlying narrative, a story that the audience as well as the players are taken on: it is mostly reserved, patient, but has several sudden and dramatic turning points.

Published
Categorised as Works

Composer, arranger and songwriter for performance, recording, broadcast and interactive media.